شرح خدمات استقرار نظام مدیریت کیفیت

استاندارد های ISO 9001   فازاول : آماده سازی وتهیه نظامنامه  –تشکیل جلسه توجیه مدیریت ومدیران واحدهای کارفرما -انجام راهنماییهای لازم به منظور تشکیل کمیته راهبری / دفتر نماینده مدیریت -اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم کیفیت واستاندارد ایزو9001 برای کارکنان کار فرما(یکدوره) -مشاور درتهیه وتدوین خط مشی کیفیت وجهت گیری سازمان درخصوص مسائل مدیریت […]

مراحل استقرار سیستم برای ارتقا رضایت مشتریان

مراحل استقرار سیستم برای ارتقا رضایت مشتریان (پیگیری شکایات) برمبنای استاندارد و راهنمای ISO 1002:2004 به صورت ذیل می باشد. ایجاد سیستم مناسب برای استفاده از شکایات مشتریان در بهبود سازمان ایجاد فرایندی مشخص و شفاف از نظر سنجی و شکایت مشتریان شفاف سازی اعلام وصول شکایت برای مشتری (شکایت کننده از سازمان) جلوگیری از […]

روحیه و جو سازمانی

عقاید روان شناسان درباره افرادی که در سازمانهای صنعتی و بازرگانی مشغول به کارند مبین آن است که برای بالابردن سطح کیفی و کمی محصول ضروری است که خدمات رفاهی را تا آنجا که میسر است برای کارکنان فراهم و تسهیلات لازم را برای بهزیستی آنها ایجاد کنیم زیرا از این طریق است که خرسندی […]

    مشاوره 24 ساعته رایگان