انواع گواهینامه ایزو چیست و کاربرد آن ها در کجاست؟

انواع گواهینامه ایزو چیست و کاربرد آن ها در کجاست؟

ما در این مقاله برای شما انواع گواهینامه ایزو را شرح داده ایم.

انواع گواهینامه ایزوگواهینامه 5s:استاندارد آراستگی سازمان

در سری گواهینامه های مرتبط با ایزو ، گواهینامه ی 5s ، یا گواهینامه ی 5 اس ، از 5 عبارت یا مدرک 5s  و …. یکی از انواع گواهینامه های مورد تقاضای سازمان ها و شرکت ها می باشد.

گواهینامه ی 5s یا مدرک 5s چیست؟

سیستم 5s که جزء انواع گواهینامه ایزو است یک سیستم خانه داری منظم است. ریشه ی کلمه ی  5اس از 5عبارت اساسی تشکیل شده و برای اولین بار در آمریکا سپس در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت و با الگو برداری  و پیاده سازی آن در صنایع به عنوان پایه سیستم مدیریت ، تغییرات شگرفی ایجاد کردند و در سطح صنایع خود به موفقیت های چشمگیری دست یافتند.

سیستم 5s در سعی و تلاش است تا نظم و انظباط محیط کاری را ارتقاء و بهبود بخشد.

گواهینامه ی 5s  توسط مراکز زیادی صادر می شود و ثبت و صدور گواهینامه ی 5s توسط تمامی مراکز با استقلال و اختیارات خودشان بوده و حتما نباید تحت اعتبار مراجع دیگر باشند.

گواهینامه ی 5s دارای مدت اعتبار خاصی نیست  اما بهتر است حداقل سالی یکبار وضعیت این مدرک از طرف  مرکز ثالثی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

البته اکثر مراجع صادر کننده مدرک 5s برای گواهینامه ی 5s صادره ، حداقل یک سال مدت اعتبار تعریف می کنند.

 

در اینجا یکی دیگر از انواع گواهینامه ایزو که مربوط به فرآیند منابع انسانی یک شرکت است ، را برایتان شرح می دهیم:

گواهینامه ی SA 8000: مدیریت حفظ حقوق کارکنان و تولید کالا طبق مسائل اجتماعی و اخلاقی

گواهینامه ی SA 8000 یک گواهینامه ی ایزو استاندارد است که مراجع و سازمان های مربوطه را به حفظ و نگهداری و توسعه ی فعالبت های اجتماعی در آن سازمان ترغیب می کند.

گواهینامه ی SA 8000 مدرک استاندارد برای سازمان ها در اکثریت نقاط  جهان است که توسط مسؤلیت پذیری اجتماعی  بین المللی در سال 1997 به عنوان یک شرکت سهامی شروع به فعالیت کرده است.

کاربرد گواهینامه ی  SA 8000 ایجاد تحلیل های دقیق و مستقل برای ارزیابی عملکرد اجتماعی سازمان ها و ارتقای توانمندی آنها در این خصوص می باشد.

با گذشت زمان این استاندارد با مقررات و قوانین کلی برای نشان دادن رفتاری شایسته با کارمندان در بین تمامی صنایع  و کشور ها تبدیل گردد.

این استاندارد هم راستا با سازمان جهانی حقوق بشر و سازمان جهانی کار ILO می باشد.

 SAI: سازمان بین المللی مسئولیت اجتماعی

این سازمان منابع گسترده ای برای حفظ و ارتقای بهبود بی پایان در عملکرد اجتماعی خود نظیر ایجاد ظرفیت و همکاری بین خریداران و تآمین کنندگان و ارتباط سهامداران و … ارائه می نماید.

SAI  به گواهینامه ی SA 8000 به عنوان یک عنصر کلیدی  و مهم برای دستیابی به اهداف و عملکرد های سازمان و بهبود شرایط کار در سطح جهانی می نگرد.

SA 8000 عملکرد اجتماعی را در 8 حوزه مهم مسئولیت  پذیری در محل کار بررسی می کند و به طور همزمان بهبود مستمر در تمامی حوزه های مذکور را نیز در دستور کار قرار داده است.

1-کار کودکان

سازمان ها امکان استفاده از کودکان به عنوان کودکان کار و یا حمایت از این موضوع را ندارند.

سازمان ها همچنین امکان این را ندارند کودکان را در معرض خطرات بدنی و یا ذهنی در محیط کار یا حتی خارج از آن قرار دهند.

2-کار اجباری

سازمان ها وظیفه دارند که اطمینان لازم را ایجاد کنند که کارمندان هیچگونه هزینه اشتغالی را متحمل نشوند.

پرسنل همچنین وظیفه دارند که حق ترک محل کار را بعد از اتمام روز استاندارد کاری داشته باشند.

3-سلامت و ایمنی

سازمان ها در برابر تمامی ریسک ها و یا خطراتی که مادران شیرده و یا زنان باردار را تحدید می کند مسئول اند و باید آنها را ارزیابی و کاهش دهند.

سازمان ها باید یک شخص را به عنوان مدیر ارشد که نماینده ای برای اطمینان از ایمنی و سلامت محیط کار و تمام پرسنل و نیز پیاده سازی الزامات استاندارد سلامت و ایمنی باشد منصوب نماید.

4-آزادی انجمن های درون سازمان

اگر سازمان در شرایطی قرار داشت که آزادی انجمن ها توسط قوانین و مقررات مربوطه محدود شده بود سازمان باید به کارکنان حق انتخاب آزادانه نماینده خود را بدهد.

5-تبعیض

سازمان حق دخالت در مسائلی مربوط به نژاد،ملیت،مذهب،ناتوانی،جنسیت،شرایط خانوادگی و جهت گیری های سیاسی کارکنان را ندارد.

سازمان نمی تواند به هیچ عنوان پرسنل را وادار به انجام تست های بارداری نماید.

6-موارد انظباطی و نظم

سازمان باید احترام تمام پرسنل را نگه دارد و رعایت کند.

سازمان حق تنبیهات بدنی و یا ذهنی را برای پرسنل ندارد.

7- ساعت های کاری

ساعت کاری ها در اختیار خود پرسنل می باشد اما اضافه کاری آنها نباید از 12 ساعت در هفته بیشتر شود.

اگر پرسنل یا شرکت در شرایطی طی یک توافق پیمان های دسته جمعی آزادانه با سازمان های کارگری که ارائه کننده بخش مهمی از فعالیت آنها هستند ، مذاکره نماید، ممکن است اضافه کاری مرتبط با این توافق ضرورت پیدا کنند که این اضافه کاری در راستای بر آوردن نیاز کوتاه مدت کسب و کار شرکت می باشد.

8-پاداش های کاری

سازمان باید اطمینان لازم برای پرداخت حقوق کارکنان را پیدا کند و تمامی موارد به دقت و جزئیات کامل ذکر شود.

9- سیستم مدیریت

سازمان وظیفه دارد سیاست ها و راهکار های مختلفی برای پیاده سازی استاندارد  SA 8000 توسعه دهد.

گواهینامه ی GLP : گواهینامه ای است که در ساخت و بررسی کالا ها نقش مهمی در انواع گواهینامه ایزو دارد.

این گواهینامه استاندارد و مقررات جهانی را جهت مدیریت به اصول و روش کارکردی و تولیدی محصولات در آزمایشگاه می باشد.

از این روش می توان در زمینه ی تجربی از صحت  و درستی هماهنگی،ثبات،اعتبار،قابلیت تولید مجدد،کیفیت و درستی تولید محصولات شیمیایی که تولیدات دارویی هم جزء آنها می باشند در محیط آزمایشگاهی اطمینان لازم را ایجاد کرد.

گواهینامه ی GLP  برای اولین بار در نیوزلند و دانمارک در سال 1972 معرفی شده و سپس در سال 1978 در ایالات متحده در جواب رسوایی صنعت آزمایشگاه های تست زیستی [Industrial Biotest Labs] که یکی از بزرگترین رسوایی های آزمایشگاهی در این کشور بوده است که حدودا صد ها تست آزمایشگاهی مخرب و معیوب بوده است،ارائه داده شده است.

سپس در سال 1992 سازمان OECD  در فرانسه آن را تصویب جهانی کرد و بسیاری از کشور های جهان بعد از این استاندارد در ساخت تولیدات آزمایشگاهی از آن استفاده می کنند.

این استاندارد به کنترل کیفیت عملکرد و کارکرد در محیط های آزمایشگاهی مربوط می شود و از پرسنل که منابع انسانی هستند، محیط آزمایشگاهی ، نحوه جمع آوری مستندات و مدارک مربوط به آن ، نحوه کارکرد ، لوازم مورد نیاز ، مواد به کار رفته و به طور کل تا کلیه مراحل تولید را شامل می شود.همچنین برای اجرای درست این شرایط و قوانین نیاز به آموزش های بین المللی نیز می باشد. امروزه سازمان غذا و داروی هر کشور که از این سیستم پیروی می کند صلاحیت کنترل و تایید اعمال GLP را دارد و شرایط این را دارد که بر نحوه و روش ساخت و عملکرد آزمایشگاه هایی که بر این اصول فعالیت دارند نظارت داشته باشد.

اثر گذاشتن مواد شیمیایی بر روی انسان ، حیوانات و محیط زیست اصولی است که در این سیستم به آن توجه زیادی می شود .

سیستم GLP  قوانینی بر طبق سیستم کیفیت بوده و نباید با استاندارد های دیگری که توجه بر ایمنی مناسب مانند عینک ، دستکش و لباس های کارکنان که برای حفظ ایمنی آزمایشگاه است اشتباه گرفته شود.

گواهینامه ی GMP:در انواع گواهینامه ایزو و در زمره مهمترین ها میباشد .و دریافت این مدرک برای شرکت ها و ارگان ها توصیه میشود.

سیستم GMP گواهینامه ی استانداردی برای روش های تولیدی به منظور تطابق با الزامات قانونی مقررات و شرایط اتحادیه اروپا در رابطه با مواد غذایی می باشد.

قانون ایمنی برای مواد غذایی این است که باید در توسعه، تولید،توضیع،تبلیغات و یا فروش محصولات مواد غذایی تمامی اقدامات محیطی رعایت شود.تمام اشخاصی که در فرایند زنجیره تامین مشغول هستند از جمله تولید ، بسته بندی و یا تامین مسئول تضمین کیفیت ، ایمنی و بهداشت نه تنها مواد غذایی بلکه عملیات بسته بندی را نیز شامل میشود.

این سیستم در زمینه های تولید ، آزمایش و تضمین کیفیت به منظور تضمین که محصولات غذایی و دارویی برای مصرف انسان مناسب هستند ارائه می شود.

GMP به معنی دارا بودن  سیستم کنترل در شرکتهای تولیدی می باشد.

هدف آن این است که از خرید مواد خام تا تحویل دادن محصول نهایی به مشتریان از تمام پارامتر های کیفیت ، بهداشت ، قابلیت ردیابی و نظارت ، اطمینان حاصل شود.

مزایای دریافت استاندارد GMP برای شرکت:

  • شرکت ضامن می شود که محصولی که تحویل مشتری داده است تمام الزامات کیفیت ، ایمنی و بهداشت را رعایت کرده است.
  • شرکت کیفیت بهتر محصول را از کنترل و ردیابی بهتر که بخشی جدایی ناپذیر از استاندارد ایزو است را ارائه می دهد.
  • شرکت در قبال شرایط بهداشتی سازگار در فرایند تولیدی تحت کنترل خواهد بود و تضمین می شود.
  • همچنین شرکت طبق الزامات مقررات اتحادیه اروپا در رابطه با GMP  شناخته می شود.

گواهینامه ی HSE-MS یکی دیگر از انواع گواهینامه ایزو:

گواهینامه ی HSE_MS در واقع به معنای سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست می باشد.

این سیستم به صورت یک مدل تعریف شده و در سازمان استاندارد ایزو ثبت نشده است.

HSE-MS  یک استاندارد ترکیبی شامل ISO14001  و OHSAS18001  است.

اگر شرکت و سازمانی هر دو استاندارد را داشته باشد و آن را پیاده سازی کند در واقع گفته می شود مجموعه ی HSE  دارد.

همان طور که گفته شده است HSE-MS  در انواع گواهینامه ایزوترکیبی از دو استاندارد و عناوین دیگری می باشد.

در حالت عادی شرکت هایی که در پی اخذ این دو گواهینامه می باشند گواهینامه ی ISO9001  یعنی سیستم مدیریت کیفیت را هم به عنوان پایه و اساس تمام استاندارد ها دریافت می کنند. که در این حالت شرکت می تواند موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) می باشد.

مزایای پیاده سازی این سیستم:

  • کمتر کردن احتمال حوادث با شناسایی ریسک ها قبل از وقوع و تعریف اقدام برای هر ریسک
  • کاهش آلودگی محیط زیست و طبیعت
  • مصرف بهینه
  • کاهش خطرات زیست محیطی
  • برنامه ریزی صحیح برای رسیدن به والاترین اهداف

گواهینامه ی حلال( Halal) یکی دیگر از انواع گواهینامه ایزو است که به شرح آن میپردازیم:

گواهینامه ی حلال از انواع گواهینامه ایزو میباشد که برای اولین بار در مالزی صادر شده است.این گواهینامه ای است که از پایه بر اساس دستورات دین اسلام ساخته شده است و به دلیل اثبات شدن علمی دستورات مصرف خوراک دین اسلام ، رواج پیدا کرده و نکته جالب اینکه در کشور های آمریکایی و اروپائی اعتبار خوبی دارد. با توجه به این موضوع پس دریافت گواهینامه ی حلال بسیار سودمند خواهد بود .

دریافت گواهینامه ی حلال به این معنا است که شما به عنوان تولید کننده ی محصولاتتان برای مصرف کنندگان احترام قائل هستید و محصولاتتان را از نظر شیمیایی در آزمایشگاه های معتبر و قابل اعتماد و با رعایت قوانین و مقررات اسلام تطبیق داده اید .

رعایت دستورات خوراک و غذایی برای مردم مسلمان اهمیت زیادی دارد به طوری که 15 قرن این قوانین را در میان خود داشته اند تا اینکه با یک اتفاق یا پدیده به اثبات رسیده و ایده ی خلق شده مخصوص به خود روبرو شدند و از آن استقبال کردند .

در انواع گواهینامه ایزو این گواهینامه نه تنها خود را با کشور های اسلامی و قوانین آنها وقف داده بلکه با کشور های غیر مسلمان هم هماهنگی پیدا کرده است.

گواهینامه ی IMS:

IMS  یک سیستم مدیریت یکپاچه است که ابتدا توسط IBM در سال 1968 برای پشتیبانی از برنامه فضایی آپولو ناسا معرفی شد.

این گواهینامه در بین انواع گواهینامه ایزودر واقع ترکیبی از یک سیستم مدیریت کیفیت ، یک سیستم زیست محیطی و یک سیستم بهداشت و ایمنی است که با هم دیگر و در کنار هم سیستم مدیریت یکپارچه یا همان IMS را تشکیل داده اند.

این سیستم ها با ارتباط های بین خودشان یکپارچه می شوند تا فرایند های مشابه به صورت یک سیستم به کار گرفته شوند.

گواهینامه ی IMS به تنهایی اعتبار ندارد و حتما لازمه ی گواهینامه های ایزو 9001 و ایزو 1400 و ایزو 18001 برای یک سازمان صادر شود تا بتوانیم بگوییم که آن سازمان دارای گواهینامه ی IMS  است.

برای دریافت گواهینامه ی مدیریت یکپارچه IMS  باید سازمان شما دارای سیستم مدیریت کیفیت خوبی باشد که علاوه بر هماهنگی با استاندارد های ایزو باعث شود فرایند تجاری سازمان بهبود یابد.

گواهینامه ی IMS  در بیشتر صنایع استفاده می شود برای همین در میان دیگر گواهینامه های ایزو متقاضی بیشتری دارد .

این سیستم در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز استفاده می شود. خصوصا با توجه به اینکه دارای بخش زیست محیطی و بهداشت و ایمنی است ، کاملا برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی لازم و اثرگذار است.

گواهینامه ی ISO3632:2011 استاندارد زعفران و ادویه

استاندارد زعفران و ادویه برای هر دو شکل زعفران یعنی رشته های زعفران و پودر زعفران کاربرد دارد.

که در انواع گواهینامه ایزو اجرای استاندارد باعث بهتر شدن کیفیت ، افزایش درامد ملی و صادرات ملی می شود.

استاندارد های زعفران با توجه به فاکتور های کیفیت زعفران توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعریف شده اند.

دریافت این گواهینامه جهت صادرات زعفران به کشور های حوزه خلیج فارس همچنین اروپا مهم می باشد.

استاندارد ایزو 3632 به تقلب زعفران کمک می کند . تعدادی از استاندارد ایزو می تواند کمک نماید برای سالم بودن بسته بندی زعفران و زعفران وقتی سالم است که با الزامات استاندارد ایزو 3632 مطابقت داشته باشد.

گواهینامه ی ایزو50001:2011 ISOسیستم مدیریت انرژی

انرژی یک موضوع مهم تعریف شده در پروژه سازمان ها است که در هر فعالیت، هزینه زیادی را به سازمان ها تحمیل می کند.

برای اینکه این اتفاق رخ ندهد می توان روش هایی را استفاده کرد  مانند بکارگیری از زنجیره ی تآمین و یا از مواد خام از طریق بازیافت .

علاوه بر این انرژی به شکل هزینه های زیست محیطی،اجتماعی،تخلیه منابع و همچنین تغییرات آب و هوایی تحمیل شود. علاوه بر اینها توسعه و استفاده از منابع جدید و تجدید پذیر انرژی می توتند زمان زیادی بخواهد.

کنترل قیمت انرژی ، از طریق سیاست های دولت و یا اقتصاد جهانی و  سازمان های فردی قابل اجرا نیست اما امکان بهبود مدیریت انرژی وجود دارد.

کاهش مصرف انرژی باعث کاهش اثرات منفی بر محیط زیست مانند گرم شدن کره ی زمین می شود.

این سیستم در حالت فعلی سیستم مدیریتی است که در سراسر جهان مورد قبول واقع شده است و در سازمان ها و ادارات کوچک و بزرگی در حال اجراست و اما در آینده ای نه چندان دور فناوری بهبود استفاده از انرژی امری غیر قابل انکارخواهد شد. و در تمام سازمان هایی که این استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد نسبت به ارگان هایی که از آنها استفاده ای نمی کنند تفاوت محسوسی مشاهده میشود.