گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو در اختصار به گواهینامه ای گفته می‌شود که از طرف سازمان جهانی ISO مورد تأیید باشد یا به عبارتی نشان دهنده کیفیت و حد استاندارد های مجموعه باشد که این گواهینامه را دارا می‌باشد. گواهینامه ایزو نشان دهنده سطح کیفی سیستم مدیریت مجموعه است که مورد تأیید سازمان جهانی استاندارد قرار گرفته است . البته در اختصار گواهنیامه ایزو را برای شناسایی و گروه بندی به شکل ایزو + شماره ایزو مربوطه نمایش میدهند .

سازمان بین‌المللی استانداردسازی

سازمان بین‌المللی استانداردسازی که به انگلیسی The International Organization for Standardization و به فرانسوی: Organisation internationale de normalisation نامیده می شود که معمولاً به اختصار نام ایزو یا به انگلیسی: ISO نامیده می‌شود ، این مؤسسه بین‌المللی وظیفه تعیین سطح استاندارد را در همه امور بر عهده دارد ، این ارگان وابسته به هیچ دولتی نمیباشد . این سازمان غیردولتی در سطح جامع به وضع استانداردهای کلی و همچنین جزئی برای هماهنگ کردن استانداردهای فوق در یک زمنیه مشترک و در نقاط متفاوت جهان می‌پردازد که نتیجه آن نظم و هماهنگی کامل در همه نقاط و افزایش کیفیت در همه سطوح متبادر میشود .
این موسسه در عمل به صورت یک کنسرسیوم با ارتباطات قوی با دولت‌ها فعالیت کرده و تعیین کنده انواع استانداردها در ضمینه های تجاری و صنعتی در جهان می باشد. مرکزیت ISO در ژنو سوئیس بوده وتاریخ آغاز کار این مؤسسه به صورت رسمی بیست و سوم فوریه ۱۹۴۷ می باشد.اگر بخواهیم وظیفه این سازمان و مفهوم گواهینامه ایزو را خلاصه تشریح کنیم باید اینطور بیان کنیم که : این سازمان (و همچنین اعتبار گواهینامه این سازمان ) به ترویج جهانی استانداردها در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی با هدف هماهنگ کردن مبادلات صنایع و فنون مختلف در یک راستا می باشد.
سازمان بین‌المللی استانداردسازی سازمان غیردولتی می باشد . با این حال استانداردهای این مؤسسه تبدیل به قوانین جهانی شده است که امروزه بالغ بر ۱۵۷ کشور در این سازمان عضو می‌باشند که کشور عزیزمان ایران نیز عضو آن میباشد.
تاریخچه تاسیس ایزو در ایران

اولین صحبت‌های مطرح شده در باب تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون های اوزان و مقیاس‌ های مختلف در سال1304 خورشیدی در ایران مطرح گردید که بعدها یعنی در سال 1332 به علت ضرورت تعیین ویژگی‌ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی بود که نیاز تشکیل شدن رسمی مؤسسه استاندارد در ایران مورد توجه قرار گرفت که در ادامه این توجهات و نیازها هسته اولیه سازمانی مؤسسه استاندارد به صورت اداره‌ی در اداره کل تجارت وقت شکل گرفت.

اولین گواهینامه ایزو , ایزو ۹۰۰۰

در سال 1987 کمیته فنی سازمان بین‌المللی استاندارد سری استاندارد ISO 9000 را تدوین و به جهانیان ارائه نمود. هدف از تدوین گواهینامه ایزو ۹۰۰۰، به خلق کردن الگویی بین‌المللی برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت بود. خوشبختانه استاندارد ۹۰۰۰ مورد استقبال فراوان در سطح جهان و در تمامی صنوف قرار گرفت.
هدف از این سیستم‌ مدیریت کیفیت به منظور ثبات در سطح کیفیت و تضمین آن در مجموعه مورد نظر می باشد که شامل بهبود کیفیت از طریق اصلاحات در فرایندهای سازمان و پیاده‌سازی الگو های مورد نیاز برای این فرایند می باشد. استاندارد مدیریت کیفیت مبتکی بر 8 اصل می باشد:
• مشتری مداری و محوری
• فعالیت در سایه رهبری
• مشارکت و عشق به کاره کارکنان
• فرایند گرایی
• سیستم گرایی
• بهبود بخشی به کلی امور
• تصمیم‌گیری درست
• ارتباط مثبت در کلیه امور با تأمین کنندگان
ایزو ۹۰۰۰ که بعدها با نگارش جدید به استاندارد ایزو ۹۰۰۱ معروف شد برای هر سازمانی فارغ از نوع دامنه فعالیت و اندازه آن قابل اجر می باشد. گواهی نامه ISO 9001 نشان دهند سیستم مدیریت کیفیتی منطبق برخواست و نیاز مشتری یک سازمان می‌باشد یا به عبارتی سطح کیفیت مشتری مداری یک سازمان را به نمایش می گذارد .از مزایای گواهینامه ایزو ۹۰۰۰ و ۹۰۰۱ :
اجرای سیستم مدیریت کیفیت به شما کمک خواهد کرد: • زمینه کلی کسب و کار خود را ارزیابی کنید سازمان برای تعیین اینکه چه کسی تحت تأثیر قرار گرفته است از کار شما و آنچه مشتریان از شما انتظار دارند.

این امر به شما امکان می دهد تا بتوانید به وضوح  بیان کنید اهداف خود را و شناسایی کنید فرصت های جدید را در شغل خودتان . • اطمینان حاصل کنید که مشتریان خود را در اولویت قرار داده اید و شما به طور مداوم نیازهای آنها را برآورده می کنید و بیش از انتظارات آنها عمل می کنید و این می تواند منجر شود به اینکه  مشتری های جدید افزایش پیدا کنندو  کسب و کار برای سازمان شما • به روشی کارآمد تر کار کند .

همه فرآیندهای شما بالانس خواهند شد و توسط همه افراد سازمان درک می شوند تجارت با سازمان شما افزایش می یابد بهره وری افزایش می یابد ، هزینه های داخلی کاهش می یابد • مطابق مقررات لازم و ملزومات قانونی عمل می شود  • توانایی ورود به بازارهای جدید را خواهید داشت  ، قیل از وارد شدن به بازارهای جدید مشتریان نیاز به ISO 9001 دارند قبل از انجام فرآیند ها .