هزینه های اخذ گواهینامه ایزو ( ISO )

هزینه های اخذ گواهینامه ایزو

هزینه های اخذ گواهینامه ایزو

هزینه های اخذ گواهینامه ایزو

هزینه ایزو

 

از پرسش های که برای سازمان ها در مورد استقرار سیستم مدیریت کیفیت پیش می آید ، هزینه ایزو  است . در پاسخ این سوال نیاز است تا خاطر نشان کنم هزینه ایزو نسبت به سازمان های مختلف متفاوت است ، اما در کل این هزینه ها را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد :

 

الف ) هزینه ایزو بابت مشاوره استقرار سیستم

ب ) هزینه ایزو بابت اجرای استاندارد ایزو

ج) هزینه ایزو بابت صدور گواهینامه ایزو

 

الف ) هزینه ایزو بابت مشاوره استقرار سیستم

 

هزینه ایزو در قسمت مشاوره بستگی مستقیم به چند عامل از جمله تجربه و صلاحیت مشاور و بزرگی سازمان مورد نظر و پیچیدگی فرآیند های آن سازمان دارد ، برای یک بیزینس متوسط با حدود 30 نفر پرسنل در حدود شش ونیم میلیون تومان تخمین زده میشود . نسبت به این هزینه برای شرکت های بزرگ و کوچک میشود تخمین زده شود . گروه مدیر ایزو با درخواست مشتریان عزیز در این زمینه با اسقرار روش های به روز قادر است با هزینه های بسیار مناسب هم اقدام به دریافت گواهینامه ایزو کند .

 

ب ) هزینه ایزو بابت اجرای استاندارد ایزو

 

هزینه های استقرار سیستم مدیریت ISO 9000  نسبت به شرایط سازمان و زیر ساخت ها و پتانسیل های موجود متغییر است . این شرایط نسبت به موارد ذیل قابل برآورد هزینه میباشد.

 

1) هزینه مجهز کردن آزمایشگاه و هزینه ابزار های کنترلی

 

2) هزینه بهبود محیط کار مانندGMP  در صنایع دارویی و غذایی

 

3) هزینه کالیبراسیون ابزارهای کنترلی و هزینه پایش و اندازه گیری

 

4) هزینه کنترل مستندات و کنترل سوابق و ایجاد و تکثیر مدارک و مستندات

 

5) آموزش نیروهای بیزینس و ارتقاء توان فنی و علمی

اگر شرکت دارای شرایط مناسب از قبیل محیط مناسب و شرایط آزمایشگاهی و نیروهای با توان و قابلیت لازم باشد ، در این صورت این هزینه ها ناچیز خواهد بود .

 

ج) هزینه ایزو بابت صدور گواهینامه ایزو:

هزینه ایزو در قسمت صدور گواهینامه ایزو که توسط شرکت های صادر کننده گواهینامه دریافت میشود در حدود یک و نیم میلیون تومان تا شش میلیون نسبت به شرکت صادر کننده متفاوت میباشد . پارامترهای مهم شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو نسبت به خوشنامی و کشور صادر کننده و اعتبار گواهینامه میباشد که هر کدام از این پارامترها برای مشتریان این گواهینامه جذابیت دارد .

البته هزینه های تمدید و هزینه های ارتقاء گواهینامه های ایزو در شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو با هم متفاوت میباشد . هزینه ایزو و تمدید شامل تمدید سالانه گواهینامه ایزو و هزینه های ارتقا که در حدود هر 7 سال یکبار ایجاد میشود برای تغییر استاندارد به ویرایش جدید میباشد .

زمان و مبلغ ارتقاء به ایزو 9001 ویرایش 2015 وابستگی کامل به نوع طراحی سیستم مدیریت و شرایط اجرای آن دارد ، این مبلغ برای مشاوره و اجرا و دریافت گواهینامه برای یک بیزینس با کمترین نیرو و یک محصول میتواند  از 3 میلیون تومان و زمان پروژه 2 ماه شروع و به مبالغ بالاتر برای بیزینس های بالاتر و تعداد محصولات بیشتر ختم شود .

هزینه ایزو در قسمت ویرایش استاندارد و تغییر استاندارد مبلغ قابل توجهی نیست . و در نظر بگیریم شرکت های صدور گواهینامه ایزو  از جهت مشعوف سازی مشتریان خود مبلغی را به عنوان تخفیف در نظر میگیرند که مبلغ قابل ذکری خواهد بود در جمع کل  و تاثیر گذار است .

در مجموع برای اینکه شما گواهینامه ایزو معتبر داشته باشید برخی هزینه ایزو برای شما ایجاد خواهد شد ، اما گروه مدیر ایزو در نظر دارد تا برای مشتریان خود با کمترین هزینه اقدام به دریافت گواهینامه کند و در زمینه عارضه یابی سازمانی و مشاوره صنعتی به مشتریان خود مشاوره ارائه کند . با توجه به هزینه های ایزو و نگاه هزینه به اخذ گواهینامه ایزو ، خاطر نشان میکنیم در برخی موارد که شما با علم به دریافت گواهینامه ایزو اقدام میکنید ، عملا با یک هزینه مواجه نیستید ، بلکه شما با استقرار سیستم ایزو و بهره برداری از آن سرمایه گذاری کرده اید که در آینده نزدیک ثمرات آن را خواهید دید .

پایان