مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

هر چند که مفهوم مدیریت کیفیت همواره در زندگی آدمی مطرح بوده ولی دانش کیفیت و مدیریت آن علمی است که از گذشته وجود داشته و در تمام ابعاد زندگی بشری نمادهای مشخصی بر جای گذاشته است. تعریف مدیریت کیفیت در عصر جدید غالبا از تولید انبوه به صورت مدون مطرح گردید و با استاندارد ایزو 9000 عینیت یافت . حال با توجه به حضور پر رنگ انسان در عرصه تولید ، مدیریت کیفیت مفهومی غیر قابل اجتناب در این راستا میباشد . تعاریف و مفاهیم مدیریت کیفیت کیفیت چیست ؟ تعریف کیفیت براساس متن ISO 9000 چنین مشخص میشود : “ميزان برآورده شدن نيازمندي ها توسط مجموعه اي از ويژگي ها” که رضایت مجموعه و مشتری را در بر می گیرد. کیفیت را به معانی مختلف می توان بیان کرد :

اصول 8 گانه در مدیریت کیفیت چیست ؟ اصول های که در زیر بیان می شود می توان از آنها به عنوان اصول هشت‌گانه مدیریت کیفیت یاد کرد که  کل مفاهیم مدیریت کیفیت بر روی این هشت اصل استوار و بنا شده اند :   اصل اول : مشتری گرایی سازمان هر سازمانی به مشتريان خود بی شک وابسته می باشد. بنابراين بايد نيازهای فعل حال و آینده مشتری باید شناخته شود، نیازهای مشتری برآورده شده و تلاش مستمر صورت گیرد تا حتی الزامات مشتري بیشتر محیا  و پا فراتر از تصور مشتری گذاشته شود. اصل دوم : راهبری رهبریت در سازمان ایجاد شود که با دلسوزی و مدیریت و همچنین دانش به روز همه کارکنان سازمان را در مسیر موفقیت حمایت و مدیریت کند و در ادامه سازمان  و کارکنان در مسیر موفقیت قدم برداشته و پیشرفت حاصل شود.   اصل سوم : مشاركت كارکنان و همکاران كاركنان در کلیه مراحل و سطح ها، اساس سازمان موفق و واحد را تشكيل می ‌دهند. همکاری كامل آن ها باعث پیشرفت سازمان و برآورده شدن منافع سازمان خواهد شد که نتیجه آن، بازخورد مثبتی هم برای آن ها و هم برای مشتریان خواهد داشت.. اصل چهارم : تفكر فرآيند گرا همیشه نتایج مثبت زائیده فرایند مستمر و کنترل شده ای می باشد که بر طبق اهداف و اصول پیشبرده شده اند در نتیجه با این فرایند ها است که موفقیت حاصل می شود. اصل پنجم : نگاه سیستماتیک به مدیریت شناسايي، فهمیدن  و کنترل امور به صورت سيستمي برای فرآیندهای مرتبط در راستای يك هدف مشخص شده و باعث بهره وری و اثربخشي سازمان مي‌شود. اصل ششم : بهبود مداوم مسلما هدف سازمان در سطح کیفیت فقط یک نقطه از موفقیت نمی باشد و موفقیت در اصل تداوم و بهبود مستمر می باشد و این اصل اصل مهم در پیشرفت می باشد. اصل هفتم : تصميم‌گيري براساس مفهوم مشخص تصميم‌گيري با اثربخشی و کارایی لازم و با توجه به اطلاعات و ورودی ها اصل هشتم : ارتباط با پیمانکاران براساس منافع فی ما بین توانمندی سازمان و پیمانکاران آن در بوجود آوردن ارزش توسط ارتباط متقابل بر اساس منافع دو طرف، سیر صعودی دارد. سیر تحول در کیفیت و تغییر نگرشها نسبت به کیفیت و مدیریت کیفیت درگذشته کیفیت غالبا به معنی کنترل خروجی محصول بود که از نظر سلامت و معیار های تولید مناسب باشد یا به عبارتی محصول نهایی باب میل مشتری است بوده یا انتظارات مشتری رو براورد می کرده یا نه ؟ اما بعد ها کنترل و مدیریت کیفیت فقط به انتهای محصول  یا خدمات منتهی نشد و دریافتند که مدیریت در حین تولید و بنا کردن سیستم مدیریت کیفیت در حین تولید و ارائه خدمات خود منتهی به خروجی مثبت می شود که این امر منجر به ایجاد بصیرت در فرایند شد. در انتها این نتیجه حادث شد که باید به صورت مداوم در حال بهبود و نظارت کنترل کیفیت بر روند اجرای کار باشند تا این عمل به صورت یک فرآیند دائمی به وجود آید و خروجی مفیدی نیز داشته باشد  و به این صورت اصل مدیریت کیفیت متولد شد ، آن هم به معنی واقعی و قابل لمس و احساس به نیاز برای پیشرفت. البته این نتایج در راستای بهبود و موفقیت حاصل شد که حتی در مدیریت کیفیت نباید فقط تنها به رضایت مشتری و مدیریت فرایند تولید قانع شد بلکه به کارکنان سازمان نیز باید توجه کردکه نتیجه آن متولد شدن الگوی جدید در مدیریت کیفیت به نام مدیریت کیفیت فراگیر (total quality management) شد .     و به این مفهوم که: باید و باید کار های لازم و فرایند های مستمر کیفیت در مسیر جلب رضایت مشتری و کارکنان و بهبود سیستم تولید و خدمات دهی صورت پذیرد . مدیریت کیفیت : چهار رکن ! – طرح ريزي كيفيت ( Quality Planning ) قسمتی از مديريت كيفيت كه تمرکز در آن بر روی تنظيم اهـداف كيـفی و مشخص نمودن فرآيندها  و منابعي كه به برآورده ‌سازی اين الزامات و اهداف می ‌انجامد، اطلاق می شود. ”مهمترين ركن از اركان مديريت كيفيت“ – كنترل كيفيت ( Quality Control ) قسمتی از مديريت كيفيت، كه در آن بر روی کنترل و برآورده ‌سازی الزامات و همچنین اهداف كيفيتی تمركز می شود. – تضمين كيفيت ( Quality Assurance ) قسمتی از مديريت كيفيت كه در آن بر روی کسب اطمينان لازم از الزامات واهداف كيفيتی تاکید می شود. – بهبود كيفيت ( Quality Improvement ) قسمتی از مديريت كيفيت كه در آن بر روي افزايش عملکرد و توانایی ها جهت برآورده‌ سازی الزامات كيفيتی تمركز می گردد.