اخذ گواهینامه ایزو


اخذ گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو

راهنمای اخذ صدور گواهینامه ایزو ( چگونه گواهینامه ایزو دریافت کنیم؟ )

برای اخذ گواهینامه ایزو ( انواع مختلف گواهینامه های ایزو ) شما می بایست ابتدا شرایط خود را بررسی کنید تا ببینید کدام نوع گواهینامه ایزو برای شما الویت دارد شاید شما به دنبال گواهینامه خاصی هستید که امکان دریافت آن را داشته باشید . و شما شاید می بایست ابتدا گواهینامه خاصی را ابتدا تهیه کنید و شاید هم نه! در کل پس از از تعیین هدف خود با مراکز دریافت کننده گواهینامه ایزو ارتباط برقرار کرده تا برای شما فعالیت های لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو را به انجام رسانند ، البته موسسه مدیر ایزو در این زمینه برای متقاضیان مشاوره حضوری و تلفنی رایگان ترتیب داده است که ابتدا متقاضیان به پاسخ سوالات خود در هر زمینه رسیده و از طریق مشاوره حضوری رایگان ما برآورد و ارزیابی جهت اخذ گواهینامه ایزو صورت می گیرد . در ادامه مطالب به شرح بیشتر این موضوع می پردازیم :

اگر بخواهیم نسب به شرایط و هزینه های اخذ گواهینامه ایزوسخن بگوییم می بایست این گونه بیان کنیم که متناسب با شرایط داخلی شرکت یا سازمان و همچنین عوامل خارج ازسازمان ، مراحل کاری و هزینه مربوطه تفاوتهای زیادی برای بیزینس های مختلف وجود دارد . از جمله عوامل موثر در روند اخذ گواهینامه ایزو و سایر گواهینامه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
عوامل داخلی:
• میزان آگاهی و فرهنگ تفکر سیستمی مدیران
• میزان آگاهی و فرهنگ تفکر سیستمی کارکنان
• نیاز شرکت از دریافت گواهینامه ایزو
• حجم فرایندهای شرکت و سازمان متقاضی
• تعداد کارکنان
• گستره تولید محصولات و یا خدمت
• نیاز به پیاده سازی سیستم مدیریت
• سطح تحصیلات و آگاهی کارکنان از حیطه فعالیت آنها

عوامل خارجی:

• سطح توقع کارفرما یا کارفرمایان و مشتریان ازخدمات شرکت یا سازمان متقاضی
• نوع برند
• کشور های مقصد خدمات یا محصولات
• اعتبار سازمان یا شرکت
• وجود یا عدم وجود رقبای کاری برای متقاضی که گواهینامه ایزو دریافت نمودند

همان طور که بیان شد هرگاه سازمانی تصمیم برای اخذ گواهینامه ایزو می گیرد ، نیاز به این دارد که تمامی مراحل رابطور کامل ، هم ازنظر مستندات و هم از لحاظ اجرائیات طی مسیر نماید .

شاید بتوان عمومی ترین و کامل ترین گواهینامه سیستمی را گواهینامه ایزو 9001 دانست به همین دلیل برای نمومه گواهینامه ایزو 9001 را بررسی خواهیم نمود که ریشه در سیستم مدیریت کیفیت دارد و نیاز بسیاری از سازمان ها و شرکت ها می باشد :

سازمانی که قصد داشته باشد سیستم مدیریت کیفیت یا همان ایزو 9001 را تهیه یا پیاده سازی نماید ، نیاز دارد در ابتدا تعهد مدیریت به این نگرش را اثبات نماید به این معنا که شخص اول مجموعه یعنی مدیر عامل قصد اجرای سیستم مدیریت را دارد و خود را متعهد به درک و اجرای آن میداند و خود را مسئول طراحی و استقرار سیستم مدیریت میداند .البته دراکثر مواقع مدیریت ارشد مجموعه به دلیل  مشغله کاری زیاد شخص دیگری را برای این منظور منصوب مینماید .
پس درابتدا هر سازمان می بایست پس ازاخذ یک تصمیم استراتژیک برطراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت یک فرد را بعنوان نماینده مدیریت کیفیت معرفی و انتخاب نماید البته در بعضی ازسازمانهای بزرگ ، متناسب با حجم فرایند واحدی با مدیریت نماینده مدیریت تحت عنوان واحد مدیریت کیفیت تشکیل می شود. درمرحله بعد ، از مشاور یا مشاورین دارای صلاحیت  دعوت میشود به همکاری برای تعریف و مدیریت فرآیند و یا به عبارت دیگر راهنمای روند اجرای کار.
باراهنماییهای مشاور یا مشاورین ،  آموزشهای لازم برای نماینده مدیریت و سایر پرسنل مرتبط و موثر برکیفیت ، تعریف شده و به اجرا گذاشته می شود.

در مرحله بعدی ، سیستم طراحی شده به اجرا گذاشته خواهد شد که عزم راسخ مدیریت یا تیم مدیریت و تمامی پرسنل مرتبط ، با کمک مشاورین دراین مرحله بسیار ضروری است . در این مرحله داست دکه سیستم طراحی دشده محک زده میشود و یا به عبارتی ممیزی داخلی صورت می پذیرد و پشت سر گذاشتن این مرحله نوبت به مرحله نهایی و ممیز اخر می رسد که در این مرحله از خود نهاد های صادر کننده گواهینامه ایزو برای ممیزی حضور پیدا می کنند و با قبولی گواهینامه ایزو صادر می شود.