Slide background

ارائه گواهینامه ایزو و CE

ایزو گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت با کمترین هزینه و در کمترین زمان

ادامه مطلب

Slide background

مشاوره و ثبت شرکت در کمترین زمان

به دلیل قیمت نزد ما بیایید و به دلیل کیفیت پیش ما بمانید

Slide background

افزایش سوداوری با بالا بردن راندمان سازمان

کنترل منابع انسانی و سیستم مدیریت با استفاده از الگوهای استاندارد ایزو

اعتبارات مدیر ایزو در ایران و جهان

انجمن اعتباردهی IAF
سازمان استاندار جهانی

سوالات متداول در مورد گواهینامه های ایزو

کاربرد و مزیت گواهینامه ایزو برای کسب و کار من چیست؟

تا کنون برای برخی مشاغل این استاندارد تعریف شده است ولی گواهینامه ایزو که تا این زمان تعریف و تدوین شده است ، همه مشاغل و استاندارد مختص به خود را ندارند و از استاندارد اصلی که بسیار مفید و موثر هستند ، میتوانند استفاده کنند.

زمان دریافت گواهینامه ایزو چقدر است ؟

بسته به سازمان و تعداد نفرات و پیچیدگی فرآیندها از یکماه تا یکسال متفارت میباشد .

ویرایش و بازنگری گواهینامه ایزو در چه مدت زمانی انجام میشود ؟

به طور متوسط تا کنون تجربه نشان داده در بازه زمانی بین 7 تا 10 سال ویرایش و استاندارد ایزو تغییرات داشته است و گواهینامه ایزو نسبت به این بازه زمانی نیاز به بازنگری سیستم کیفیت دارد.

آیا تمام مشاغل گواهینامه ایزو مختص به شغل خود را دارند ؟

تا کنون برای برخی مشاغل این استاندارد تعریف شده است ولی گواهینامه ایزو که تا این زمان تعریف و تدوین شده است ، همه مشاغل و استاندارد مختص به خود را ندارند و از استاندارد اصلی که بسیار مفید و موثر هستند ، میتوانند استفاده کنند.